Learn Spanish by Video - iSub apk

Tải về Learn Spanish

| Danh mục: Education

Xếp hạng từ Bình chọn

Tải xuống và cài đặt Learn Spanish by Video - iSub APK trên Android


Tải về Learn Spanish ++ các ứng dụng như Learn Spanish


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Khả năng tương thích Size (MB)
Learn Spanish - 15,000
Words   

Tải về - Apk Mirror 1:
Playstore Tải về →
FunEasyLearn 32964 102M
Learn Spanish - Español
Tải về APK
Wlingua 45757 Android 5.0 25M
Learn Spanish Phrases |
Spanish Translator

Tải về APK
Bravolol - Language
Learning
35619 Android 4.4 23MLearn Spanish with
SpeakTribe

Tải về APK
Edushire 47369 Android 4.1 Varies with device
Learn Spanish Free -
Study Resource for
Everyone!

Tải về APK
Best Languages 3974 Android 4.3 8.3M
Learn Spanish through
music with Lirica

Tải về APK
Lirica 414 Android 4.1 90M
Learn Spanish Fast:
Spanish Course

Tải về APK
MosaLingua Crea 8702 Android 5.1 32M
Learn Spanish. Speak
Spanish

Tải về APK
ATi Studios 76123 Android 4.4 Varies with device
Learn Spanish by Video
Tải về APK
Learn To Master 373 Android 5.0 6.2M
Learn Spanish with 15000
Videos

Tải về APK
Lada Tech 27 Android 4.0.3 4.7M
Yabla - Video language
learn Spanish, French,
more

Tải về APK
Yabla 24 Android 7.0 28M
Learn Spanish - Listening
and Speaking

Tải về APK
POROLINGO 3975 Android 4.4 63M
Babbel - Learn Languages
- Spanish, French & More

Tải về APK
Babbel 608755 Android 7.0 109M
Learn Spanish Free -
Spanish Word of the Day

Tải về APK
Vocabulary Builder -
Word of the Day -
Helium Apps
1984 Android 6.0 15M
Spanish Words Learn
Español

Tải về APK
Language Course S.L. 1250 Android 4.4 15M

*** Phần thưởng: Thêm APK GươngApk Mirror 1: Tải về 1 →

Apk Mirror 2: Tải về 2 →Trong 4 bước đơn giản, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Learn Spanish by Video - iSub.apk trên điện thoại của bạn sau khi bạn tải xuống xong.


Bước 1: Tải xuống APK trên thiết bị của bạn

.  


Bước 2: Cho phép ứng dụng của bên thứ ba trên thiết bị của bạn.

. Learn Spanish by Video - iSub.apk, Đi tới Trình đơn> Cài đặt> Bảo mật> và chọn Nguồn không xác định để cho phép điện thoại cài đặt ứng dụng từ các nguồn khác ngoài Cửa hàng Google Play.
Trên Android 8.0 Oreo, bạn sẽ được nhắc cho phép trình duyệt hoặc trình quản lý tệp của bạn cài đặt APK lần đầu tiên bạn cố gắng làm như vậy.


Bước 3: Đi tới thư mục Trình quản lý tệp / thư mục tải xuống để cài đặt tệp

Xác định vị trí Learn Spanish by Video - iSub.apk tệp bạn vừa tải xuống.
Một khi bạn đã xác định vị trí Learn Spanish by Video - iSub.apk file, bấm vào nó và nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt bình thường. Nhấn "Có" khi được nhắc về bất kỳ điều gì. Tuy nhiên, hãy nhớ đọc tất cả lời nhắc trên màn hình.


Bước 4: Thưởng thức -

Learn Spanish by Video - iSub hiện đã được cài đặt trên thiết bị của bạn.


Tệp APK có an toàn không?

Tệp APK thường an toàn như tệp .exe windows pc, điều quan trọng nhất cần lưu ý là bạn nên luôn tải xuống từ các trang web đáng tin cậy. Đừng lo. Gương của chúng tôi rất an toàn

Itunes Tải về Gương


Tải về Nhà phát triển Xếp hạng Điểm số Phiên bản hiện tại Xếp hạng người lớn
Free Trên iTunes Canh Khac 1.0 12+


Best Alternatives
Các apks khác bằng Canh Khac